Çalışma Alanlarımız

Danışmanlık

Müvekkillerimizin işini, bulunduğu sektörü, pazarı ve sektörlerinin sıkıntılarını göz önünde bulundurarak, müvekkilirimizin önemsediği konularda başta önleyici hukuk olmak üzere, doğru giden veya gitmeyen konularda bilgi alışverişi yapmak suretiyle müvekkillerimize hızlı ve sonuç odaklı çözüm sunmaktayız. Müvekkilerimizin beklentilerini, uzman kadromuzun yeterli tecrübe ve olgunluğuyla, güncel mevzuatlar çerçevesinde gerçekçi çözümler sunarak kaliteli ve şeffaf iletişim çerçevesinde desteklemekteyiz.

Uluslararası Taşıma ve Lojistik Hukuku

-CMR kaynaklı hukuki ihtilafların çözümü
-Taşımacılık yapılırken, malların taşınması sırasında ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümü
-Taşıma Senetlerinden kaynaklanan hukuki ihtilafların çözümü
- Taşımacılık alanında kullanılan sözleşmelerin hazırlanması

Şirketler Hukuku

-Şirket genel kurul toplantılarının yapılması
-Sermaye artırımları/indirimleri
-Haksız rekabetin önlenmesi
-Birleşme ve devralmalar

Bilişim Hukuku ve Kvkk Danışmanlığı

6698 sayılı KVKK uyum süreci danışmanlığı Dökumantasyon Düzenli süreç denetimleri Personel farkındalık eğitimleri Düzenli güncellemeler ve kontroller

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

-İnsan Kaynakları personellerine yönelik mesleki eğitimler
-İnsan kaynakları organizasyon denetimleri
-Mali mesuliyet sigortaları
-İş akdi kuruluş ve fesih danışmanlığı

Arabuluculuk

-İşçi / İşveren Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
-Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Uluslararası Ticaret Hukuku

-Değişen mevzuata ve uygulamalara ilişkin raporların düzenlenmesi
-Uluslararası ticaret alanında çıkan uyuşmazlıklar
-Uluslararası Ticari Sözleşmelerin ulusal ve uluslararası hukuk kuralları
çerçevesinde denetimi veya hazırlanması

Gümrük Hukuku

-Güncel mevzuat bilgilendirmeleri
-Gümrük vergilerinden doğan cezalar ve ilgili idare ve vergi davalarının takibi

Aile ve Miras Hukuku

-Boşanma
-Velayet ve vesayet davaları
-Mal rejimi davaları
-Soybağının kurulması ve nesebin reddi davaları
-Yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi
-Miras hukukundan kaynaklı dava ve işler

Bizi Arayın
0212 231 30 47
Ya da
Bize Yazın

İletişim Formu